Blog ADZgi

iGes – Android 1.86 (7-12-2018)

Novetats:

 • Nou paràmetre de configuració de l'aplicació: Caràcter separador de milers, que permet indicar el caràcter que l'usuari vol utilitzar per a la separació dels milers en els imports numèrics, de manera independent del que indiqui el sistema. Els possibles valors són
  • Punt (.)
  • Coma (,)
  • Espai en blanc ()
  • Cap (els imports apareixeran sense separació de milers)
  • De forma preterminada el camp agafa el valor del sistema que ve determinat per l'idioma. 1.85f
 • Ara és possible signar els documents de venda des de la pantalla de vista prèvia, sense haver d'editar el document. Si el document està bloquejat, pregunta a l'usuari si vol desbloquejar-lo, evitant també la necessitat d'editar-, per a realitzar el desbloqueig.1.85d
 • Fins ara, únicamente era possible bloquejar la introducció de productes sense existències per a tots els documents de venda. Ara és possible bloquejar-de forma específica per a cada tipus (comandes, albarans o factures). Contacta amb el SAT de ADZ per a més informació. EMPRESARIAL 1.85a
 • En el càlcul de la quota d'IVA i de Recàrrec de cada línia de venda, s'afegeix la possibilitat d'arrodonir el resultat a un nombre determinat de decimals, de cara a poder compatibilitzar Iges amb els diferents ERP amb els quals connecta. Posa't en contacte econ el servei d'assistència tècnica de ADZ per mes informació al respecte.1.85e
 • Anul·lació de vendes. iGes permet controlar (opcions de configuració de iGesPC / iGesCL) l'eliminació de documents de venda en dos casos, quan està marcat algun dels dos permisos:
  • Bloquejar la modificació de vendes una vegada introduïdes (caldrà corregir amb un document rectificatiu o d'abonament)
  • Bloquejar la modificació de documents de venda emesos per la impressora
 • Els documents que compleixen alguna de les dues condicions anteriors, no es poden eliminar. En aquest cas, si s'habilita la nova opció de configuració "Habilitar la cancel·lació de documents de vendes", al menú corresponent a la pantalla de vista prèvia del document, en el lloc de l'opció "Eliminar", apareixerà l'opció "Anul·lar venda", que, prèvia confirmació, realitza la anulació de la venda, eliminant totes les línies i els imports de la venda, canviant l'estat de la venda a "Cancel·lat". En enviar dades a l'ERP, aquesta venda també s'envia, podent tractar-la des del connector com es cregui convenient. Contacta amb el SAT d'ADZ per a informació mes detallada al respecte. EMPRESARIAL 1.85f
 • S'actualitza i millora la traducció de l'aplicació al grec.1.85d
 • L'arxiu de seguiment GPS passa a codificarse en Unicode, de cara a compatibilitzar-ho amb altres alfabets com el grec.

Correccions:

 • L'opció de configuració En el circuit de VENDES, en sortir de la introducció de la Comanda / Albarà / Factura, obrir automàticament la fitxa de Visites per introduir el resultat de la visita, no funcionava.1.85a
 • Es corregeix l'Informe de liquidació, que no agrupava correctament els registres.1.85b
 • La lectura d'un producte per codi de barres des de la fitxa de la línia de vendes, no funcionava correctament.1.85c
 • La impressió de documents de venda per a impressores DATECS, les signatures dels documents quedaven fora dels marges.1.85c
 • En la càrrega i descàrrega del magatzem, es corregeix un problema que impedia afegir productes amb el lector de codi de barres.1.85d
 • Es corregeix la recerca de clients per poder buscar clients que contenen números dins del Nom Comercial, i poder-los buscar per aquest nombre (lupa).1.85d
 • En la recerca mitjançant la lupa de clients, productes ... si es teclejava un apòstrof simple, apareixia un error i el programa s'aturava.1.85d
 • Es soluciona un problema amb les impressores "Només text" STAR o citizen, que impedia la impressió de caràcters no llatins, com ara els de l'alfabet grec.1.85e
 • En duplicar o traspassar un document de vendes, si l'original estava com "Emès" el nou també quedava com "Emès". Ara queda com "No emès".1.85e
 • Visualitzant la llista de productes en alguna dels modes catàleg, els productes que tenien assignat més d'un codi de barres, podien aparèixer duplicats.1.86
 • En la introducció de productes en les Càrregues inicials, Recàrregues i Descàrregues del magatzem (camió), si la traçabilitat estava activada, al camp Nombre de Lot, el botó que permet activar el lector de codi de barres, no funcionava i calia entrar-lo mà.1.86

Descarga iGesFree ⤵︎

Disponible en Google Play

   Disponible en Español, Catalán, Inglés y Francés.

Llama Ahora
Ubicación