Blog ADZgi

iGes – Android 1.89 (19-7-2019)

Novetats:

  • En el catàleg de productes, s'activa el menú de context de cada producte (prémer i mantenir premut). 1.88c
  • Es millora el rendiment de les llistes d'accés a dades, especialment amb els productes (catàlegs). 1.88c
  • A la pantalla de línies de venda (Comanda, Albarà o Factura), en prémer damunt la foto del producte d'una línia, la foto s'amplia i permet visualitzar totes les fotos associades al producte seleccionat. 1.88h
  • S'activa el funcionamient de la preferència Marcar amb colors la existencia d'unitats en stock en lloc del propi valor de estoc (EMPRESARIAL)

Correccions:

  • En emetre l'informe de Càrrega / Descàrrega del magatzem, apareixia un error d'SQL. 1.88a
  • En afegir productes a una venda mitjançant codis de barres, si el codi de barres contenia el preu, si era el mateix producte amb preus diferents, el segon producte es afegia al primer substituint el preu. Ara s'afegeix una nova linea. 1.88d
  • En el cas d'existir molts registres de promocions, el procés de precàrrega del consum podia resultar molt lent. 1.88e
  • La impressora STAR SM-L200, no funcionava correctament. 1.88i
  • La preferència Dies Antiguitat en la precàrrega del consum, podia no funcionar en alguns dispositius.
  • Altres bugs menors.

Descarga iGesFree ⤵︎

Disponible en Google Play

   Disponible en Español, Catalán, Inglés y Francés.

Llama Ahora
Ubicación