Blog ADZgi

iGes – Android 1.90 (27-7-2021)

Novetats:

 • S'ha modernitzat l'aspecte de l'aplicació i s'han adaptat les pantalles a l'estàndard "material design" de Google:
  • Nou menú lateral amb accés a totes les opcions de l'aplicació
  • Nou panell de control amb accessos directes, comptadors, informacions, resums, etc ... Des de "Configuració i ajustos", a l'apartat "Pantalla principal" pots escollir entre aquest nou panell de control i l'antic menú d'opcions (menú clàssic)
  • Tots els gràfics i icones han estat renovades
  • El botó per afegir registres desapareix de la barra superior i es situa a l'extrem inferior dret de les diferents pantalles
  • El menú d'opcions i els botons de la barra superior de les finestres, s'adapten a les especificacions marcades per google
  • Les opcions de cerca (lupa) s'activen mitjançant el nou element de menú "Configura Recerques"
  • A les pantalles d'accés a dades, les barretes verticals de colors corresponents a diferents Estats dels registres (Morositat, Pendent, Cobrat ...) passen a etiquetes de text de diferents colors per a una millor identificació
 • La pantalla de vendes també s'ha modernitzat amb els següents canvis:
  • En el possible, s'apliquen els criteris estètics marcats per material design (Google)
  • S'han reorganitzat les opcions de la barra i menú superiors per clarificar les seves funcions i facilitar el seu ús
  • Al menú d'aquesta pantalla hi ha una nova opció "Configuració i ajustos" per poder adaptar la manera de funcionament d'aquesta pantalla a les teves preferències (Maneres de cerca, botó de d'Afegir, ordenació, etc ...)
  • El botó flotant per a Afegir noves línies apareix a la part inferior dreta, i la seva situació i funcionament es pot modificar des de l'apartat "Configuració i Ajustos" d'aquesta mateixa pantalla
  • A diferència de les versions anteriors, la visualització amb fotos dels productes ha de fer-se des de la pantalla "Configuració i Ajustos"
  • Nova barra de navegació inferior: L'adaptació a material design deixa molt reduït l'espai de la barra superior per a les diferents opcions, de manera que per facilitar la feina apareix la possibilitat d'activar una Barra de navegació Inferior que pots configurar des de la opció "Configuració i Ajustos" de la mateixa pantalla (pots activar-a/desactivar-la, ordenar-la i escollir les opcions que vuiguis).
  • A l'editar una venda ja introduïda, apareix una nova opció al menú "carregar preconsum" per poder tornar a carregar els productes consumits pel client en les línies de el document 1.89o
 • S'habilita la lectura de productes per codis de barres en format GS1-128 (antic EAN128), completant automàticament en una sola lectura pes, lot, data de caducitat i unitats
 • Possibilitat d'indicar el producte corresponent a costos logístics, així com l'import mínim per no aplicar-los EMPRESARIAL
 • A l'afegir una despesa és possible fer una foto del tiquet/rebut o factura i enviar-lo a la central per al seu procés
 • S'adapta el programa a les noves especificacions, permisos i sistema de seguretat d'Android 10 i 11

Correccions:

 • Es corregeix la lectura de codis de barres amb la càmera del dispositiu per poder-ho fer amb el dispositiu en apaïsat
 • Les notificacions push podien no funcionar en alguns dispositius 1.89b
 • A la pantalla de cobraments, la consulta dels totals, té ara en compte el filtre actiu 1.89b
 • A l'imprimir un document PDF, podia aparèixer un missatge indicant que la versió mínima és 4.4 (KitKat) impedint l'acció 1.89g
 • Es corregeixen uns desajustos de cèntims en els càlculs dels totals de les capçaleres de vendes quan s'indicava un descompte comercial global per al document i/o un descompte pagament 1.89i
 • En la introducció d'una venda, tenint les fotos activades, els indicadors de colors que indiquen l'antiguitat de la venda en la precàrrega de l'consum, no es mostraven 1.89j
 • A l'afegir una nova venda, si es tenia marcada la preferència "Precarregar tots els productes independentment que s'hagin consumit o no", apareixia un error i el programa es s'aturava 1.89l
 • S'adapta el programa a les noves especificacions de Dropbox per poder sincronitzar les imatges dels productes a través d'aquest servei 1.89m
 • La preferència "Al realitzar una venda, mostrar en primer lloc les dades de capçalera de la mateixa" no funcionava
 • L'enviament múltiple de documents de venda per email, únicament enviava el primer 1.89o
 • La selecció d'un preu de venda en les línies de venda mitjançant la lupa, podia no funcionar i era necessari fer-ho dues vegades 1.89o
 • Al tenir la preferència marcada "En vendes, inicialitzar PVP amb l'últim preu de venda de el client que se li hagi venut" si l'últim preu venut de el producte era zero, assignaba el preu general de tarifa. A partir d'aquesta versió si l'ultim preu és zero s'assignarà zero 1.89o
 • S'activen els perfils específics per empresa 1.89o
 • Altres bugs menors corregits

Descarga iGesFree ⤵︎

Disponible en Google Play

   Disponible en Español, Catalán, Inglés y Francés.

Llama Ahora
Ubicación