Blog ADZgi

iGes - Android 1.95 (29-11-2023)

Novetats:

 • A les pantalles d'accés a dades, la cerca de registres amb la lupa, ara és insensible a majúscules/minúscules. 1.94a
 • A la pantalla de visites, la lupa per cercar registres, actua també sobre el camp Observacions1.94a
 • A la pantalla d'accés a comandes/albarans/factures, s'afegeix un filtre per poder mostrar únicament els registres bloquejats d'enviar a la central. EMPRESARIAL 1.94a
 • A l'històric del client, al qual s'accedeix des de la preficha del client, els registres poden ordenar-se ara també per Data, per Sèrie /número i per Import1.94a
 • A la pantalla de seguiment d'una ruta (apartat A Ruta), els clients de la ruta es poden ordenar ara pels camps Nom comercial del client, Codi de clientPoblacióCodi Postal o per Codi Auxiliar1.94a
 • A les pantalles d'edició de dades que contenen molts camps (clients, productes i capçaleres (comandes, albarans, factures)), apareix una lupa a la part superior per poder localitzar un camp a partir del títol. 1.94a
 • Al fitxer csv que registra les posicions GPS de cada acció comercial (venda, cent nou, visita i cobrament), al final de la línia s'hi afegeixen els identificadors únics corresponents als registres de cada fitxer (Cabeceras.GUID, Clientes.GUID, Visitas.GUID, Cobros.GUID). EMPRESARIAL 1.94a
 • A la pantalla d'introducció de dates, ara és possible introduir les dates de forma manual, teclejant els dígits i sense haver de seleccionar-la a partir d'un calendari. 1.94a
 • L'apartat Esborrat de dades que es troba dins de Base de dades, ara és possible amagar-lo per evitar el seu ús accidental indegut. 1.94a
 • El bloqueig d'introducció de documents en cas de superar el risc del client, ara és configurable per a cada tipus de document de venda (Comanda, Albarà o Factura). Per als pressupostos, apareix un avís de risc superat, però no bloqueja. 1.94a
 • A les pantalles d'accés a productes i catàlegs, la cerca (lupa) es pot configurar perquè es faci també pel camp Descripció. Aquesta funcionalitat ve desactivada per defecte per evitar la ralentització daquesta pantalla en el cas de tenir molts productes. Per activar-la cal anar als tres puntets del menú --> Configurar cerques (lupa) dins de la mateixa pantalla. 1.94b
 • Nova opció de configuració que permet, en cas que hi hagi dades pendents d'enviar a la central, bloquejar la recepció de dades fins que no es faci l'enviament. EMPRESARIAL
 • A partir d'aquesta versió, els cobraments enviats a la central ja no es podran modificar, però sí consultar. EMPRESARIAL
 • Per a usuaris d'impressores de text, a la pantalla on es visualitza un document de vendes, no hi havia possibilitat de enviar el document per email. A partir d'aquesta versió, serà possible enviar el document com a adjunt a un correu electrònic, utilitzant la plantilla PDF predeterminada.
 • A la pantalla de Comandes i pressupostos, s'ha afegit un nou filtre per poder especificar que es mostrin únicament les comandes, els pressupostos o tots dos.
 • A la pantalla d'informació d'un producte, a l'apartat Preus i descomptes quan es mostra la Taula de preus, si hi ha descomptes associats a la tarifa, apareixeran dues noves columnes Preu net i Preu net IVA inclòs. A aquesta pantalla s'accedeix també en introduir una venda mitjançant l'apartat Informació del producte XXX del menú contextial de cada una de les línies.
 • A la pantalla d'accés a comandes/albarans/factures, s'afegeix un nou ordreData de servei (ascendent i descendent) de cara a facilitar el tractament de les comandes per aquest camp. La data de servei de cada registre apareixerà dins de la llista al costat del número i/o referència.
 • Per als usuaris que utilitzen traçabilitat, s'hi afegeix una opció de configuració que permet controlar millor la introducció de lots caducats. Així, en cas que la data de caducitat sigui anterior a l'actual, iGes podrà Avisar o Bloquejar la selecció del lot.

Correccions:

 • En cas d'existir el mateix telèfon introduït dues vegades als camps del client, en prémer l'opció "Trucar al client", la trucada no es produïa. 1.94a
 • En alguns dispositius, el procés d'exportació de dades a un altre dispositiu podria no funcionar. 1.94a
 • En el procés de creació d'una empresa, si es marcava l'opció de copiar fitxers d'una altra empresa, podien aparèixer alguns errors de base de dades. PLUS 1.94a
 • En signar un document de cobrament (rebut) podia aparèixer l'error "No s'ha definit cap registre actual per al fitxer". 1.94b
 • En alguns models de dispositius de marques Oppo i Realme amb capa de personalització ColorOS, els processos que impliquen temps d'espera de més de 15 segons, poden fer que iGes s'aturi sense mostrar cap mena d'error. S'han actualitzat els processos implicats per minimitzar aquest problema. 1.94d
 • Al llistat d'ofertes d'un client, si l'oferta era per a un grup de productes, no es visualitzava el grup de productes en qüestió
 • iGes no permet afegir documents de venda sense línies, però en editar un document introduït, si s'esborraven totes les línies, si era possible desar-lo. Ara el programa avisa aquest fet i impedeix desar-lo.
 • Altres bugs menors

Descarga iGesFree ⤵︎

Disponible en Google Play

   Disponible en Español, Catalán, Inglés y Francés.

Llama Ahora
Ubicación